Iva Kufr
kouč, lektor, průvodce k vědomí radosti v životě

O mně

Moje duše je moravská, miluji slunce, lidskou otevřenost, přirozenost a hledám radost v každém dni svého života.

Mou prací kouče je umožnit klientovi uvědomit si vlastní hodnoty a cíle a podporovat ho na cestě k jejich realizaci, probouzet neomezený vnitřní potenciál člověka, posilovat jeho sebedůvěru a uvědomit si, co mu činí radost. Tato práce mě baví a naplňuje mě.

Kvalifikace

 • 1988 – státní zkouška z psychologie
 • 2015 – certifikát z výcviku Koučink jako umění žít a život

Příběh ze života - Jak jsem začala koučovat?

Rodina odjíždí na víkend. Maminka poletuje po bytě, balí, skládá, přemýšlí, co chybí a co je ještě třeba zabalit. Po úporném snažení se celá rodina naskládá do auta a vyráží na chatu. Báječný víkend však zahajuje dětský vztek, slzičky a nespokojenost. Dceřin medvídek na spaní zůstal doma.

O týden později přichází maminka slavnostně s tajemstvím za zády. Přináší krásný dětský kufřík. „Ode dneška si můžeš věci na chatu chystat sama, co si vezmeš, to budeš mít.“

O deset let později vbíhá dcera do kuchyně: „Mami, mám sbaleno, pas, víza, pojištění... tak ahoj a díky, žes mě naučila balit.“

Moje filozofie

„Žádný člověk nemůže přidat svému životu hodiny, avšak každý může svým hodinám dát život.“

Věřím v sílu lidského ducha. Věřím v rozvoj a životní radost každé bytosti. Věřím, že rozhodneme-li se být odpovědní sami k sobě, budeme žít smysluplně, bohatě a radostně a že už sama cesta k tomuto cíli nám přinese uspokojení. Stejně jako otisky prstů jsou i životní hodnoty každé bytosti jedinečné. Uvědomění si těchto hodnot a jejich důležitosti a rozhodnutí podle nich žít vede ke spokojenosti a pocitu dlouhodobé radosti ze života. Rolí kouče je být na této cestě průvodcem. Díky rozhovoru a netradičním úkolům zjistíte, že všechny odpovědi a rady naleznete sami v sobě a budete-li se jimi řídit, změní se vám život.

Záměry a cíle

Mým cílem a snem je umožnit ostatním uvědomit si jejich vlastní hodnoty a podporovat je na cestě k jejich naplnění. Když je klient objeví a rozhodne se podle nich žít, jeho život bude spokojenější a ovoce jeho rozhodnutí ponese nejen on, ale i jeho okolí.

Koučování

„Koučování je upřesňování naší schopnosti vnímat realitu, což nám umožňuje mít nad sebou samým větší kontrolu. Kontrolovat můžeme pouze to, co vnímáme.

Koučování slouží k tomu, abychom efektivně dosahovali cílů. Koučování znamená vést dialog, upřesňovat, poskytovat zpětnou vazbu, podporovat, objevovat, zpřesňovat a trénovat všímavost.

Koučování je také vytýčení cílů a zaměření na to, jak daných cílů dosáhnout.“

Magdaléna Vokáčová, Výcvik koučinku jako umění žít

Kdo mě inspiruje a učí

 • Magdaléna Vokáčová, koučka, herečka, inspirátorka, milovnice improvizací a moje vnímavá a náročná učitelka
 • Štěpánka Duffková, koučka, mentorka a trenérka v jednom, supervizorka s komplexním přístupem k životu
 • Roman Kamler, horolezec, kamarád, bývalý spolužák, úspěšný podnikatel
 • Moje rodina, mé dvě dcery a můj muž
 • Oblíbení autoři, John Whitmore, Gordon Livington, Mirreille Guilianová, Konfucius, Lao-c´

Nabídka

Koučování jednotlivců

Koučování jednotlivců oslovuje všechny lidi, kteří cítí svůj potenciál a nacházejí odvahu ho využít. Ty, kteří hledají cestu k radosti a štěstí z bytí. Ty, kteří jsou připraveni převzít odpovědnost za sebe a své skutky, za svůj život. Koučování je nápomocné lidem, co touží na sobě pracovat, činit správná rozhodnutí, žít odpovědně k sobě, ke svému zdraví a ke svému okolí.

Koučování týmů

Využití skupinového koučování přináší optimalizaci vztahů uvnitř týmu a objevení skrytého potenciálu jednotlivců i celé skupiny. Každý člen má možnost pochopit názory, potřeby a hodnoty ostatních. Díky koučování dojde ke změně úhlu pohledu na pracovní úkony i na vzájemnou komunikaci, což přinese lepší výsledky.

Témata

 • osobní vztahy
 • rozvoj týmu
 • peníze
 • práce
 • partnerské koučování (manželské, předmanželské)
 • ideální bydlení
 • a další

Cena

 • koučování jednotlivců – cena se odvíjí od individuálních požadavků
 • koučování týmů – cena se odvíjí od individuálních požadavků

Reference

/
\
\
/

Pro mne má naše setkávání hluboký vnitřní rozměr, uvědomit si sama sebe. Řešíme hodně věcí a situací, ale podstata je ve vnitřním světě. A to je těžké zvládnout, ale Ty dáváš prostor k „sebeuvědomění“, nenecháš utéct od tématu, schovat se a nechat to vše napospas okolnímu dění, v Tvém provedení s citem a láskou.

Co se mi nelíbí? Co se mi to nelíbí? No, nutíš mě, abych přemýšlela o sobě, byla k sobě hodná, dokonce abych se milovala? Abych věděla co chci a abych to i dělala, Ivuš, Ivuš, mám Tě moc ráda.

A ještě „okřídlené“, ale tentokrát pravdivé „dává mi to smysl“.

A víš proč, protože jsi krásná žena a člověk, empatická a přitom pevná.

S.P. (žena, úřednice)

„Iva je kouč se silnou schopností empatie a přirozenou intuicí. Díky tomu bylo posledních více jak 10 hodin koučování velice příjemných a nenucených. Na druhou stranu ale také náročných. Vím, že odpovědi máme každý v sobě, ale právě to pojmenování a z vědomění, ke kterému dojdeme dobře kladenými otázky mě dostává k jádru problému, cíli a k alternativám, jak situace řešit.

Mám rád její pozitivní naladění, které si odnáším po každém koučování.“

M.T. (muž, finanční poradce)

Na koučování jsem začala chodit k paní Ivě abych se dostala ze,pro sebe,začarovaného kruhu. Sama jsem nebyla schopna pohledu na věci,či chování,z druhé strany a s patřičným odstupem nebo nadhledem. Během hodin strávených při koučování jsme hledaly nový pohled na různé situace a zároveň i nová možná řešení,jak dosáhnout změny vlastním přičiněním. Je pro mě velmi zajímavé,jak i drobné změny úhlu pohledu a samozřejmě i v mém chování dokáží vyvolat zcela jiný ohlas mého okolí,který ve výsledku pomalu a postupně řeší situace nejenom k mé spokojenosti. S výsledky naší práce jsem spokojena a mohu dalším lidem jen doporučit takovéto řešení jejich problémů.

J.V. (žena, důchodkyně)

Chtěl bych tímto poděkovat paní Ing. Vláškové za pomoc při řešení pracovních i soukromých záležitostí. Při velice přátelských sezeních, které se skládaly z cca 5 x 60 minut, mi pomohla najít řešení při vedení společnosti a v soukromé sféře mě donutila k zamyšlení, jak najít správnou cestu.

Vladimír, jednatel s.r.o. HK, 44 let

Kontakt

Aktuality